zmiany w prawie
Zapraszamy do
odwiedzenia naszego bloga.
ul. Opolska 10/1 (I piętro),
42-600 Tarnowskie Góry
tel./fax. 032 284 13 03
sekretariat@kancelaria-wylag.com

>

Zmiany w prawie pracy 2012 roku

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U.2011.232.1378).  

 

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U.2011.232.1378).   

Ustawa ta wprowadza dwie istotne zmiany w kodeksie pracy. Najistotniejsza dla pracownika jest zmiana treści art. 168 kp, która wydłuża czas w jakim pracodawca musi udzielić pracownikowi urlopu niewykorzystanego w poprzednim roku. W poprzednim stanie prawnym urlop musiał być udzielony do końca 1-szego kwartału roku następnego, podczas gdy w obecnej wersji może być udzielony do dnia 30 września roku następnego. Zmiana ta jest znaczącym udogodnieniem dla pracownika, który może wykorzystać tenże urlop w najbardziej pożądanym okresie tj. w okresie wakacji letnich.

 

Kolejna zmiana bardziej zainteresuje pracodawców. Zmieniony został art. 213 § 1 kp (i w konsekwencji z art. 283 § 2 pkt 2 kp), który dotyczy sytuacji w której pracodawca dokonuje budowy lub przebudowy obiektu budowlanego w którym mieszczą się pomieszczenia pracy. W poprzedniej wersji tego artykułu wymagane było, by budowa lub przebudowa była wykonywana na podstawie projektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy pozytywnie zaopiniowanych przez uprawnionych rzeczoznawców, zgodnie z odrębnymi przepisami. Obecnie nie ma wymogu uzyskania pozytywnej opinii uprawnionych rzeczoznawców, co obniża koszty budowy lub remontu, a także zwiększa jego szybkość oraz zmniejsza liczbę formalności, którymi obarczony był do tej pory pracodawca.