zmiany w prawie
Zapraszamy do
odwiedzenia naszego bloga.
ul. Opolska 10/1 (I piętro),
42-600 Tarnowskie Góry
tel./fax. 032 284 13 03
sekretariat@kancelaria-wylag.com

>

Najważniejsze zmiany w prawie od dnia 1 stycznia 2013 roku
29 kwietnia 2012 roku wchodzi w życie tzw. ustawa developerska.

 29 kwietnia 2012 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. 2011.232.1377) zwana potocznie „ustawą developerską”.

 

Zmiany w prawie pracy 2012 roku

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U.2011.232.1378).  

 

Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego od dnia 2 maja 2012r.

2 maja 2012 wchodzi w życie ustawa z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2011.85.458), która przewiduje m.in.: likwidację postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych, zmianę zasad składania wniosków dowodowych i twierdzeń o okolicznościach faktycznych, od których zależy w dużej mierze szybkość i sprawność postępowania cywilnego.