zespół
Zapraszamy do
odwiedzenia naszego bloga.
ul. Opolska 10/1 (I piętro),
42-600 Tarnowskie Góry
tel./fax. 032 284 13 03
sekretariat@kancelaria-wylag.com

>

Adwokat Janusz Wyląg
Adwokat Janusz Wyląg

Adwokat i Partner w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Wyląg Spółka Partnerska, Oddział Tarnowskie Góry

e-mail: janusz.wylag@kancelaria-wylag.comKwalifikacje zawodowe:

- adwokat wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach

- egzamin adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach (sierpień 2012)
- aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach (styczeń 2009)
- egzamin komorniczy przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie (listopad 2008) 
- magister prawa, studia ukończone na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Praca magisterska z zakresu prawa rodzinnego pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisławy Kalus "Rozliczenia majątkowe między konkubentami" (maj 2006)

Przebyte kursy, szkolenia:

- "Zmiany w procedurze cywilnej z 3 maja 2012" (listopad 2012)

- " Spółka s24" (październik 2012)
- "Odstąpienie od umów wzajemnych" (grudzień 2011)
- "System prekluzji dowodowej w sprawach gospodarczych oraz kary umowne" (październik-listopad 2011)
- "Zakaz reformationis in peius oraz wybrane orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Katowicach" (maj 2009)
- "Postępowanie odwoławcze w sprawach cywilnych" (maj 2009) 
- "Majątkowe prawo małżeńskie a postępowanie egzekucyjne" (czerwiec 2006)
- "Europejski Tytuł Egzekucyjny" (czerwiec 2006)

Preferowane dziedziny prawa:
- zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym
- obsługa prawna spółek prawa handlowego, zakładów budżetowych i przedsiębiorstw 
- prawo cywilnego (spadkowe, rodzinne, rzeczowe, zobowiązań)
- prawo egzekucyjne (windykacja masowa, dochodzenie należności trudnych, powództwa przeciwegzekucyjne, skargi pauliańskie)
- prawo gospodarcze

Doświadczenie:

Od grudnia 2012

- adwokat i partner w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Wyląg Spółka Partnerska 

2009-2012
- aplikant adwokacki w Kancelarii Radcy Prawnego Stanisława Wyląg w Tarnowskich Górach (zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych, karnych, administracyjnych, sporządzanie pism procesowych, pozwów, wniosków egzekucyjnych, apelacji, skarg kasacyjnych, sporządzanie opinii prawnych i umów, rejestracja, zmiany i wykreślanie spółek prawa handlowego, nadzór nad prowadzeniem windykacji masowej, obsługa prawna spółek prawa handlowego, wprowadzenie system zarządzania kancelarią LEX - Kancelaria Prawna (przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych), nadzór nad bazą danych Klientów, ewidencją czynności i kosztów, nadzór nad działalnością finansowo-księgową kancelarii, wprowadzenie i wdrożenie obsługi Elektronicznego Postępowania Upominawczego, przeprowadzanie szkoleń z obsługi Elektronicznego Postępowania Upominawczego oraz nadzór nad jego działaniem, sporządzenie, wprowadzenie i wdrożenie regulaminów organizacyjnych kancelarii, nadzór nad obiegiem dokumentów (w tym obiegiem elektronicznym), nadzór i koordynowanie pracy prawników i stażystów, koordynowanie sekcji porad prawnych on-line, aktualizowanie strony internetowej kancelarii, koordynacja pracy pomiędzy siedzibą a oddziałem kancelarii (obieg dokumentów, nadzór finansowo-księgowy), wprowadzenie procedur przyjmowania Klientów w różnych dziedzinach prawa cywilnego i rodzinnego, przeprowadzania audytów w sprawach Klientów indywidualnych i korporacyjnych, wprowadzenie, przeszkolenie i nadzór nad system kas fiskalnych w siedzibie i oddziale kancelarii, koordynacja projektu nowej strony internetowej siedziby kancelarii. 
- współpraca z Kancelarią Adwokacką mec. Bronisława Ledwoń w Tarnowskich Górach (zastępstwo procesowe na rozprawach, sporządzenie pism procesowych)

2006-2008
- aplikant komorniczy w Kancelarii Komornika Sądowego Rewir III w Tarnowskich Górach - Tomasz Adamski (samodzielne sporządzanie zajęć wierzytelności, ruchomości, rachunków bankowych, wynagrodzeń za pracę i innych praw majątkowych)
-przeprowadzanie czynności egzekucyjnych, w tym zajęć i licytacji ruchomości, ustalanie majątku dłużnika, przyjmowanie i zakładanie wniosków egzekucyjnych, prowadzenie sekcji egzekucji roszczeń niepieniężnych oraz egzekucji roszczeń alimentacyjnych, udział w licytacjach nieruchomości, udział w czynnościach egzekucyjnych i zabezpieczających w siedzibach spółek handlowych, protokołowania przebiegu czynności egzekucyjnych i zabezpieczających, udział w sporządzaniu spisu inwentarza majątku, obsługa systemu zarządzania - Kancelaria, opracowywanie projektów odpowiedzi na skargi na czynność komornika).

2005-2006
- stażysta w Kancelarii Komornika Sądowego Rewir I w Tarnowskich Górach - Ireneusz Łabaj (sporządzanie projektów postanowień o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, wraz z rozliczeniem kosztów postępowania egzekucyjnego, sporządzenie projektów zawiadomień wierzyciela o stanie postępowania egzekucyjnego, udział i protokołowanie czynności egzekucyjnych).

Autor artykułów dot. egzekucji sądowej: "Koszty postępowania egzekucyjnego", "Opłaty egzekucyjne", "Ponowny tytuł wykonawczy", "Plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji", "Dalszy tytuł wykonawczy", "Klauzula wykonalności", "Klauzula wykonalności przeciwko spadkobiercom dłużnika", "Postępowanie zabezpieczające przed wniesieniem pozwu", "Przedawnienie zobowiązań", "Zażalenie na klauzulę wykonalności", "Wniosek egzekucyjny", "Tytuł wykonawczy po zakończeniu egzekucji", "Wyjawienie majątku", "Śmierć dłużnika w trakcie postępowania egzekucyjnego" http://ewindykacja24.pl, http://eporady24.pl

Autor e-booka "Jak skutecznie wyegzekwować świadczenia alimentacyjne"
http://www.dobryebook.pl/alimenty_swiadczenia_alimentacyjne_pisma_sadowe_egzekucyjne_komornik-e-96.html

Hobby, zainteresowania: 
bieganie, e-marketing prawniczy, ekonomia (globalna i lokalna), astronomia, fizyka teoretyczna, wycieczki górskie, potrawy kuchni śródziemnomorskiej, muzyka (Michał Urbaniak).