oferta
Zapraszamy do
odwiedzenia naszego bloga.
ul. Opolska 10/1 (I piętro),
42-600 Tarnowskie Góry
tel./fax. 032 284 13 03
sekretariat@kancelaria-wylag.com

>

Oferta dla Klientów Indywidualnych

 Kancelaria świadczy usługi na rzecz osób fizyczny w następującym zakresie:

• prawo cywilne:

- sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę i ustalenie odpowiedzialności na przyszłość (w tym z wypadków komunikacyjnych)

- sprawy o zapłatę,

- sprawy o ochronę dóbr osobistych,

- sporządzanie pozwów, wniosków, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych,

- postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające, w tym udział w postępowaniu egzekucyjnym, sprawy o przybicie i przysądzenie własności nieruchomości, wyjawienie majątku dłużnika.• prawo rodzinne:

- sprawy o rozwód, separacje, podział majątku wspólnego, alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem,

- sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,

- ubezwłasnowolnienie• prawo rzeczowe:

- sprawy o zniesienie współwłasności, zasiedzenie, ochronę posiadania, ustanowienie służebności, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,• prawo spadkowe:

 - sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, zabezpieczenie spadku• prawo lokalowe:

- sprawy o eksmisje, podwyżki czynszów, wypowiedzenie najmu, odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego,• prawo pracy:

- sprawy o przywrócenie do pracy, odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę,

- sprawy o mobbing

- sprawy o naruszenie równego traktowania pracowników

- sprawy o ustalenie wypadku przy pracy

 

• prawo ubezpieczeń społecznych:

- sprawy o przyznanie i podwyższenie emerytury

- sprawy o przyznanie i podwyższenie renty• prawo gospodarcze i handlowe:

- sprawy w postępowaniu gospodarczym, nakazowym i upominawczym,

- sporządzanie umów spółek, statutów,

- sporządzenie wniosków o ogłoszenie upadłości

 

• prawo bankowe:

- w chwili obecnej kancelaria zajmuje się także reprezentacją klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców przed bankami poprzez pomoc w negocjacjowaniu umów kredytowych, sporządzaniu ugód pozasądowych, renegocjacji warunków kredytowych, 

 

- reprezentujemy także Klientów w sporach z bankami z tytułu nienależytej wypłaty środków oraz prowadzimy sprawy przed Sądem Polubownym przy Związku Banków Polskich.

 

• prawo wykroczeń:

- reprezentowanie obwinionych przed sądami, sporządzanie apelacji.

 

• prawo karne:

- reprezentowanie podejrzanych i oskarżonych w postępowaniach karnych 

- reprezentowanie pokrzywdzonych,  oskarżycieli posiłkowych i oskarżycieli prywatnych

- sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa

- sporządzenia wniosków o odroczenie wykonania kary, przerwę w odbywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary, ułaskawienie,

- sporządzanie zażaleń i apelacji

 

 

Uprzejmie prosimy o telefoniczne potwierdzenie terminu spotkania pod numerem telefonu: 32 284 13 03