blog
Zapraszamy do
odwiedzenia naszego bloga.
ul. Opolska 10/1 (I piętro),
42-600 Tarnowskie Góry
tel./fax. 032 284 13 03
sekretariat@kancelaria-wylag.com

>

admin

Nowelizacja kodeksu
postępowania cywilnego z
lipca 2014


Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego z lipca 2013 r.

Autor: admin, data: 2013-10-08 14:04:00

Kodeks postępowania cywilnego, pomimo swojej rangi, a także nadanego mu statusu kodeksu, jest jedną z najliczniej nowelizowanych ustaw w polskim porządku prawnym, co może być przyczyną licznych problemów interpretacyjnych związanych z jego jasnością, pewnością, a także stosowaniem przepisów w aspekcie temporalnym (czasowym). Po pamiętnych zmianach ustawy z maja 2012 roku, dnia 28 maja 2013 roku Prezydent podpisał kolejną nowelizację kodeku postępowania cywilnego. Zmiany weszły w życie 7 lipca 2013 roku. Jednym z najbardziej znaczących novum wprowadzonych powyżej wskazaną nowelizacją, są zmiany dotyczące elektronicznego postępowania upominawczego (EPU). Na wstępie wskazać można, nieznany wcześniej, obowiązek powoda do wskazywania numerów pozwalających bliżej zidentyfikować pozwanego: PESEL – w zakresie osób fizycznych, lub numeru NIP - w zakresie podmiotów nie będących osobami fizycznymi. Co więcej, ustawodawca wyposażył także sąd w możliwość nakładania na powodów, ich przedstawicieli ustawowych lub pełnomocników kary grzywny w wysokości do 5.000,00 zł, jeżeli w złej wierze bądź wskutek niezachowania należytej staranności nieprawidłowo oznaczyli numery identyfikujące pozwanego, miejsce zamieszkania (siedziby) stron. Istotną zmianą jest także to, że w EPU będą mogły być dochodzone jedynie te roszczenia, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed wniesieniem pozwu – co z pewnością wynika z faktu, iż do czasu nowelizacji, EPU służyło często jako instrument dochodzenia roszczeń przedawnionych. Obecnie, w e-pozwie koniecznym staje się określenie daty wymagalności roszczenia. Ponadto wskazać należy, iż odmiennie niż do tej pory, w przypadku gdy sprawa zostanie przekazana z EPU do sądu właściwości ogólnej, powstanie konieczność uiszczenia przez powoda opłaty uzupełniającej od pozwu, nadto powód zmuszony będzie do wykazania umocowania oraz dołączenia pełnomocnictwa. Brak uiszczenia opłaty uzupełniającej  bądź też nie wykonanie obowiązków związanych z umocowaniem, skutkować będzie umorzeniem postępowania. Istotne zmiany wprowadzone omawianą nowelizacją dotyczą także identyfikacji stron w pismach procesowych. Zmiany te dotyczą zarówno Elektronicznego Postępowania Upominawczego jak i innych postępowań. Zgodnie z nowymi przepisami, obowiązkiem powoda w EPU będzie wskazanie informacji dotyczących numeru identyfikacyjnego PESEL lub NIP pozwanego, który jest osobą fizyczną. W przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne powód zobligowany jest do wskazania właściwego numeru KRS bądź tez innego właściwego rejestru (ewidencji) lub NIP.W zakresie postępowań innych niż EPU, zmiany nie są aż tak rygorystyczne. Powód nie ma obowiązku umieszczenia owych informacji na temat pozwanego, musi zaś wskazać własny numer PESEL lub NIP – w przypadku osób fizycznych, KRS lub inny numer właściwego rejestru (ewidencji) lub NIP – w przypadku innych podmiotów. Wskazać należy, iż obowiązek związany z ustaleniem właściwych numerów identyfikujących pozwanego został przerzucony na sąd, który dane te zobowiązany jest ustalić z urzędu. Powyższe rozwiązanie budzi wiele wątpliwości, albowiem ustawodawca nie wskazał jakiegokolwiek sposobu pozwalających na ustalenie owych danych. Nie utworzono żadnego specjalistycznego rejestru, nie wydano także odpowiednich aktów wykonawczych będących instrukcją dla sądów. Warto w tym miejscu wskazać, iż ustawodawca w zakresie EPU, przewidział sankcje dla powoda, jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, który w złej wierze lub wskutek niezachowania należytej staranności oznaczył nieprawidłowo dane o których mowa powyżej.Kolejna, stosunkowo istotna zmiana, dotyczy postępowania egzekucyjnego i związana jest z kwestią doręczeń w przypadku wydania nakazu zapłaty lub wyroku zaocznego. Zgodnie z omawianą nowelizacją, na wniosek strony, sąd lub referendarz sądowy wyda zaświadczenie stwierdzające, iż nakaz zapłaty lub wyrok zaoczny został uznany jako doręczony poprzez tzw. „fikcję doręczenia”.  W przypadku gdy z powyższego zaświadczenia wynikać będzie, że wydany nakaz zapłaty lub wyrok zaoczny będący tytułem wykonawczym, doręczony został na adres inny, niż faktyczne miejsce zamieszkanie dłużnika –  uprawniać będzie do zawieszenia prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Zgodnie z nowymi przepisami, komornik podejmie zawieszone postępowanie w przypadku gdy wierzyciel przedstawi zaświadczenie z którego wynikać będzie, że tytuł egzekucyjny doręczony został na prawidłowy adres, bądź też po ponownym doręczeniu tytułu upłynął termin do skutecznego wniesienia środków zaskarżenia. W kontekście powyższego można zauważyć, iż z praktycznego punktu widzenia, problematycznym staje się forma, a także tryb wydawania owego zaświadczenia, należy bowiem zwrócić uwagę, iż przepisy kodeksu postępowania cywilnego nie przewidują formy „zaświadczenia”, trudno także określić tryb postępowania przy jego wydawaniu, ewentualne środki zaskarżenia itd. Rozwiązanie to z jednej strony ocenić można pozytywnie, zapobiega ono bowiem sytuacjom, w których egzekucja prowadzona jest przeciwko podmiotom pozbawionym rzeczywistej możliwości obrony swoich praw. Z drugiej zaś strony, rozwiązanie to może powodować liczne nadużycia i przewlekłość postępowania. Ponadto można zauważyć, iż przepisy dotyczące powyższej opisanych zaświadczeń, stoją w oczywistej sprzeczności z przepisami dotyczącymi natychmiastowej wykonalności wyroków. Przedmiotowa nowelizacja obowiązuje od dnia 7 lipca 2013 roku. Nowe przepisy mają zastosowanie do postępowań wszczętych po jej wejściu w życie, jedyny wyjątek dotyczy możliwości uzyskiwania zaświadczeń dotyczących doręczeń jak również obowiązku zawieszenia postępowania egzekucyjnego w oparciu o okoliczności stwierdzone w powyższym zaświadczeniu – w tym przypadku nowe przepisy będą miały także zastosowanie do postępowań w toku.

Prawnik Marek Langosz 

 


Komentarze:
Napisane przez: Stevendiz -2017-02-10 19:59
Lose up to 23 pounds of pure body fat in just 3 weeks!, how did i do that? The 3 Week Diet is an extreme rapid weight loss program that can help you lose up to 23 pounds of pure body fat in just 3 weeks! Get your customized diet plan from our official website and find out which foods you should be eating if you want to burn your belly fat away fast! Created by acclaimed personal trainer and nutritionist Brian Flatt, The 3 Week Diet is 100% guaranteed to deliver results! look great? dont waste your time! lets do this, join with us and bet back your beautiful body at here: http://tiny.cc/3WEEK4DIET Thank you

Napisane przez: rplrembleq -2014-12-01 10:35
cmuxylbodfmbsjb.xzmbh, ulbnvetnnm , [url=http://www.qhjidivyks.com/]wlrscfcsjy[/url], http://www.cahfsyiczi.com/ ulbnvetnnm

Napisane przez: cvruumvxrs -2014-11-27 12:18
tiskxlbodfmbsjb.xzmbh, http://www.kxwjkecnuh.com/ ebihyvzwup

Napisane przez: ppkzdhgfpb -2014-11-26 17:21
mdffrlbodfmbsjb.xzmbh, http://www.sntxqlztjf.com/ cmotytdmer

Napisane przez: Ryan -2014-10-21 08:00
The National Gallery http://www.alvariza.es/equipo how much does gabapentin cost After annoying Mets brass by showing up to spring training out of shape, Tejada struggled early in the season. He hit .209 with 10 RBI and 23 strikeouts in the first 50 games before being placed on the disabled list with a strained quad. He had already been warned that he was facing a demotion to Triple-A and when he came off the disabled list, he was indeed demoted. He played two months in Triple-A, hitting .288 before he was given one of the call-ups when roster expanded in September.

Napisane przez: Kimberly -2014-10-21 07:59
Where did you go to university? buy amitriptyline tablets uk Miley Cyrus is just about the only person in the world brave enough to step out in furry hot pants and over-the-knee suede boots in the middle of summer. The starlet heads to \"Good Morning America\" on June 26, 2013.

Napisane przez: Steven -2014-10-21 07:54
What\'s the interest rate on this account? geodon 20 mg Brent crude futures for October were up 17 cents at$109.77 a barrel by late morning, positioned for a weekly riseof about 1.3 percent. U.S. oil for September rose 8 centsto $107.33, also up around 1.3 percent this week.

Napisane przez: Nicole -2014-10-21 07:47
I\'d like to open an account gain stayed losartan potassium walmart price mass credit Falcone manages roughly $3.1 billion in assets. He notifiedhis hedge fund investors on Friday of the SEC\'s rejection in anemail but did not provide any details beyond what was inHarbinger Group\'s regulatory filing, according to an investor inthe fund who did not want to be identified due to fear of areprimand from Falcone.

Napisane przez: Lillian -2014-10-21 07:47
I\'m sorry, he\'s http://corkfilmcentregallery.com/about-us/ can purchase flagyl over counter Zimmerman, who reportedly now aspires to be a lawyer, was acquitted of second-degree murder of Martin on Saturday. The verdict has triggered protests nationwide and left Zimmerman fearing for his life.

Napisane przez: Ayden -2014-10-21 07:47
Who\'s calling? geodon 40 mg bula ro \"Kaspa is the best thing that's ever happened to us,\" said Glenys. \"We can go shopping and the dog will sit with Ken. I don't need to worry about him. We're both more relaxed.\"

Dodaj komentarz
Nick:
Adres e-mail:
Treść komentarza: